Filozofická Fakulta

Náš tým

Odborný vedoucí

PhDr. Filip Smolík, PhD. (Psychologický ústav AV ČR)
http://www.psu.cas.cz/~smolik/
Filip Smolík se zabývá psycholignvistikou a osvojováním jazyka, věnuje se mj. porozumění jazyku u malých dětí a mechanismům zpracování jazykových tvarů u dospělých.

Koordinátor laboratoře

(zajišťuje běžný chod laboratoře a stará se o rozvržení času pro experimenty; je hlavní kontaktní osobou)

Mgr. Filip Děchtěrenko (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
http://www.ms.mff.cuni.cz/~dechf7am/
Filip Děchtěrenko studuje na MFF UK a FF UK. Zabývá se zrakovou pozorností a modelováním očních pohybů.

Odborná rada

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
http://ksvi.mff.cuni.cz/~brom/
http://artemis.ms.mff.cuni.cz/main/tiki-index.php?page=About
Cyril Brom řídí na MFF UK skupinu "Artificial Minds for Intelligent Systems" a zabývá se tématy z oblastí umělé inteligence, kognitivního modelování, výpočetní etologie a vzdělávacích efektů výzkuvých simulací.

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
http://ucjtk.ff.cuni.cz/chromy
Jan Chromý se zabývá psycholingvistikou, metodologií lingvistického výzkumu a jazykovou variací. Momentálně se věnuje především otázkám porozumění věty u rodilých mluvčích češtiny a jazykovými vlivy na projevy synestézie.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR)
http://www.jirilukavsky.info/
Jiří Lukavský se zabývá výzkumem zrakového vnímání, pozornosti a paměti. Mezi jeho aktuální projekty patří výzkum očních pohybů při úlohách vyžadujících distribuci pozornosti a výzkum vztahu mezi vnímáním a plánováním akcí.

PhDr. Luděk Stehlík (Filozofická fakulta UK v Praze)
http://psychologie.ff.cuni.cz/katedra/stehlik.php
Luděk Stehlík se věnuje problematice tréninku kognitivních funkcí a jejich konekcionistickému modelování. V současné době pracuje na biologicky plausibilním výpočetním modelu kognitivních funkcí spojených s plánováním a řešením problémů.  

Zúčastnění odborníci

Tito výzkumníci v laboratoři realizují své projekty nebo se zabývají tématy, která laboratoř řeší. Pokud máte zájem o realizaci projektu v laboratoři, mohou poskytnout konzultace nebo zkušenosti s určitými metodami nebo oblastmi výzkumu.

Eva Filippová, PhD. (Filozofická fakulta UK v Praze)
Eva Filippová je vědeckou pracovnicí Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze. Zabývá se sociální kognicí, především jejími kulturními a vývojovými aspekty. Konkrétněji zkoumá sociálně kognitivní předpoklady interpretace figurativných prostředků vyjadřování a porozumění pragmatické funkci ironie v diskurzu.

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, PhD. (Psychologický ústav AV ČR)
http://psu-brno.avcr.cz/people-contacts/cv/polackova-solcova/index.html
Iva Poláčková Šolcová se věnuje afektivním procesům, problematice jejich vývoje a regulace. V současné době řeší otázku habituace emocí, ale zabývá se i mezikulturním a kvalitativním výzkumem.Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality