Filozofická Fakulta

Popis laboratoře

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels je společný projekt Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK. Laboratoř slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. Zároveň je místem, kde studenti těchto oborů mohou získat zkušenosti s výzkumem a vědeckou prací. Laboratoř je vybavena kvalitní aparaturou pro provádění a zaznamenávání experimentů, včetně přístrojů pro zaznamenávání očních pohybů. Zkušení pracovníci Psychologického ústavu poskytují odborné a technické vedení při přípravě a realizaci studií v laboratoři. Více o personálním obsazení zjistíte v oddíle Náš tým.

Studenti psychologie mohou v laboratoři plnit své povinnosti do kurzu Účast na výzkumu. V laboratoři si požadavek účasti na výzkumu plní rovněž studenti kurzů vypisovaných na Ústavem českého jazyka, které takový požadavek mají. Pro objednání k účasti na experimentu použijte sekci Přihlašování na experimenty.

Zájemci ze souvisejících oborů mohou využít témat nabízených laboratoří jako témat svých diplomových, disertačních nebo jiných studijních prací. Více v sekci Témata studentských prací. Podobně lze v laboratoři absolvovat střednědobé nebo dlouhodobé stáže v rámci plnění studijních povinností nebo dobrovolnické práce. Více naleznete v oddíle Stáže.
Laboratoř je k dispozici pro realizaci studií navrhovaných učiteli a studenty FF UK. Máte-li zájem využít prostory a techniku laboratoře a znalosti jejích pracovníků, prostudujte si postupy shrnuté v oddílu Pravidla pro využití laboratoře.

Smlouva o zřízení laboratoře a organizační řád jsou k dispozici v rubrice Oficiální dokumenty.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality