Filozofická Fakulta

Vybavení laboratoře

V laboratoři jsou k dispozici specializované přístroje pro studium kognice a chování, nicméně těžiště činnosti v laboratoři spočívá ve využití dnes již standardních pomůcek jako jsou běžné počítače a videokamery. Klíčem pro využití této techniky v psychologickém výzkumu je jasný výzkumný plán a případně specializovaný software. Zejména je zapotřebí software pro rychlou prezentaci podnětů a přesné měření reakčních časů. Pro tento účel používáme zejména systémy DmDX a Presentation. Ve spojení s běžnými počítači umožňují tyto systémy prezentaci textů, zvukových podnětů i obrázků. Sběr odpovědí je možný pomocí tlačítek i pomocí hlasového spínače. V nové laboratoři, která bude otevřena na konci zimy 2012, bude k dispozici několik stabilních míst pro sběr behaviorálních dat od dospělých pokusných osob: půjde o prostorově oddělené buňky vybavené počítači, CRT monitory a odpovídacím zařízením.

Speciální techniku v laboratoři představují dva aparáty pro sledování očních pohybů, eyetrackery. Jeden z těchto aparátů je bezkontaktní, tj. dá se použít např. i s dětmi, protože nevyžaduje nasazování helmy s kamerami. Kromě eyetrackerů jsou v laboratoři k dispozici i některé přístroje pro sledování fyzilogických parametrů jako puls nebo kožní odpor.

Přehled vybavení:

  • několik stolních a přenosných počítačů
  • statistický software R a SPSS
  • systémy pro tvorbu experimentů DMDX, Presentation2
  • eyetrackery Eyelink II (head-mount a desktop)
  • několik videokamer
  • zařízení pro měření kožního odporu a dalších fyziologických parametrů

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality