Filozofická Fakulta

Kontaktní údaje

Laboratoř se nachází na adrese Hybernská 1000/8, 110 00 Praha 1-Nové město

cesta do laboratore

 


Vedle vstupu do budovy je umístěn číselník, pomocí něhož můžete kontaktovat laboratoř. Přestože jsou dolní dveře jsou od 8:00 do 20:00 otevřené, raději vždy vyťukejte na číselníku kód B912, aby o Vás administrátor věděl. Po vstupu do budovy oznamte na vrátnici, že jdete na experimenty do psychologického ústavu a jděte do druhého patra. Vstupte do dveří nalevo a pokračujte do dveří naproti vchodu s nápisem laboratoř. Bude-li v horním patře zavřeno, počkejte, až si pro vás přijde experimentátor, zvoňte jen v nejnutnějších případech.Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality