Filozofická Fakulta

Pro studenty

Pokud si chcete zúčastnit nějakého výzkumu jako pokusné osoby, naleznete více informací zde.

Máte-li zájem zúčasnit se v laboratoři odborné stáže, naleznete více informací zde.

V laboratoři můžete realizovat diplomovou nebo dizertační práci, seznam prací spolu s anotacemi si můžete prohlédnout zde.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality