Filozofická Fakulta

Pro výzkumníky

V laboratoři mohou být prováděny experimenty psychologického a lingvistického zaměření. Pokud chcete v laboratoři provést experiment, je nutné podat návrh, který bude posouzen odbornou radou laboratoře.

Při podávání návrhu je třeba postupovat následovně:

  1. Stáhnout si dokument se šablonou pro návrh projektu
  2. Vyplnit všechna příslušná pole a odeslat na adresu labels@ff.cuni.cz
  3. Koordinátor návrh projde, a pokud bude vše v pořádku (v návrhu nebudou nějaké formální nedostatky a projekt bude vhodný k realizaci v laboratoři), předá návrh na schválení odborné radě laboratoře, která rozhodne o zařazení projektu do programu laboratoře. Rada si případně může vyžádat další informace nebo navrhnout úpravy projektu.
  4. Pokud je návrh schválen, stačí už jen s koordinátorem vyjednat konkrétní termíny experimentů a požadovaný počet lidí na experiment. Koordinátor nabídne účast na experimentu relevantním osobám. Nezaručuje to, že se přihlásí dostatek pokusných osob, experimentátor obvykle bude muset získat podstatnou část participantů sám.

Kompletní organizační řád je ke stažení zde.

PřílohaVelikost
formular na experimenty.rtf35.01 KB

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality