Filozofická Fakulta

Experimenty pro dospělé - plán ZS 2016/17

V současné době probíhají v laboratoři následující výzkumy:

Vnímání fotografií

Lidé dokáží získat základní údaje o obsahu fotografie ve velmi krátkém čase. V tomto experiment účastník sleduje fotografie zobrazované na monitoru a odpovídá klávesami. Na závěr účastník absolvuje jeden krátký test na pozornost.  

Trvání: 45-50 minut (počítá se jako 1 hodina účasti).

Termíny: Přelom října a listopadu.

Prerekvizity: -

Paměť na fotografie

V tomto experiment se zkoumá, jak dobře dokážeme najít drobné či větší změny ve fotografiích. Experiment je administrován na počítači.  

Trvání: 45-50 minut (počítá se jako 1 hodina účasti).

Termíny: Přelomu listopadu a prosince.

Prerekvizity: -

Paměť na podobné fotografie

V tomto experiment se zkoumá, jak dobře si zapamatujeme zobrazené fotografie. Experiment je administrován na počítači.

Trvání: 45-50 minut (počítá se jako 1 hodina účasti).

Termíny: Přelom října a listopadu.

Prerekvizity: -

Výuková multimédia

V psychologicko-pedagogickém experimentu se účastník naučí z výukových materiálu na počítači, jak funguje určitý proces. Během experimentu vyplní několik dotazníků a také znalostní testy. Součástí experimentu je i rozhovor s účastníkem. Cílem experimentu je získat informace o tom, jak se lidé učí z různých typů multimediálních materiálů.

Trvání: Experiment má dvě části. První trvá asi 105 minut, druhá je za tři týdny a trvá asi 40 minut. Počítá se jako 3 hodiny účasti. 

Termíny: První části experimentů poběží od začátku října do začátku prosince.

Prerekvizity: pro rodilé mluvčí češtiny/slovenštiny

 

Čtení vět s porozuměním

 Jedná se o sérii podobných experimentů, které sledují různé procesy při porozumění různým jazykovým strukturám. Úkolem participantů je číst věty, které jsou prezentovány postupně slovo po slově, a odpovídat na otázky vztahující se k těmto větám. Samotná procedura trvá obvykle 30-40 minut. 

Termíny: konec října, druhá polovina listopadu

Prerekvizity: pro rodilé mluvčí češtiny/slovenštiny

Hlasité čtení slov 

V tomto experimentu se sleduje, jak snadné či obtížné tvořit gramatické tvary u různých českých slov. Účastníci vidí napsané slovo, např. podstatné jméno v jednotném čísle ("stůl") a mají za úkol co nejrychleji vyslovit předem daný tvar, např. množné číslo ("stoly").

Celkové trvání kolem 30-40 minut. 

 Termíny: polovina prosince, začátek ledna.

Prerekvizity: pro rodilé mluvčí češtiny/slovenštiny


 


Tohle bych prosil na 2 týden v prosinci (od 12.) a pak na začátek ledna (1 až 2 týdny).


Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality