Experimenty

Přihlašování na experimenty probíhá přes externí aplikaci:

www.experimenty-labels.cz

Do aplikace je třeba se nejprve zaregistrovat. Po dokončení registrace (a doručení potvrzovacího mailu) vám budeme posílat pozvánky na experimenty. Poté už se jen přihlásíte na vámi vybraný volný termín.

V případě plnění experimentu v rámci kurzů Obecná psychologie a Úvod do lingvistiky se nemusíte o nic dalšího starat, informaci o tom, že máte povinnost splněnou, předá koordinátorka odpovědným vyučujícím.

Pokud sbíráte hodiny do Účasti při výzkumu, pak si stáhněte ze sylabu předmětu danou tabulku a účast na experimentech Vám bude potvrzena na debriefingu, který se koná zpravidla ke konci výuky v letním semestru.

Letošní debriefing se bude konat 11. 5. 2020 odpoledne v místnosti 338 v Celetné (hodina bude upřesněna).


V současné době probíhají v laboratoři následující výzkumy:

Detekce objektů v šumu

Popis experimentu: V této úloze budou participantovi zobrazovány obrázky vizuálního šumu a úkolem bude rozhodnout, zda obsahuje předem definovaný cíl nebo ne.

Trvání: 30 min

Prerekvizity: zdravý/korigovaný zrak (čočky/brýle)

Tímto experimentem si můžete splnit povinnou účast v rámci kurzů na FF UK:

  • Obecná psychologie/Úvod do lingvistiky: pro tento účel se započítává jako 1 hodina na výzkumu.
  • Účast při psychologickém výzkumu: započítává se v uvedeném trvání experimentu (30 min).

Důležité informace: Prosíme přijďte včas - tento experiment je pro více účastníků a po jeho začátku zpravidla není možné pustit do laboratoře další účastníky.

Nicméně může se stát, že dojde k časové prodlevě kvůli předchozímu experimentu, pak prosím počkejte. Informace o tom, zda byl experiment s vaším termínem zahájen, najdete na cedulce v čekárně.

Sledování ryb a pohybujících se objektů

Popis experimentu: V tomto experimentu bude vaším cílem sledovat několik pohybujících se ryb mezi ostatními.

Prerekvizity: zdravý/korigovaný zrak (čočky, brýle)

Trvání: max 1h

Tímto experimentem si můžete splnit povinnou účast v rámci kurzů na FF UK:

  • Obecná psychologie/Úvod do lingvistiky/Účast při psychologickém výzkumu

Důležité informace: Prosíme přijďte včas - tento experiment je pro více účastníků a po jeho začátku zpravidla není možné pustit do laboratoře další účastníky.

Nicméně může se stát, že dojde k časové prodlevě kvůli předchozímu experimentu, pak prosím počkejte. Informace o tom, zda byl experiment s vaším termínem zahájen, najdete na cedulce v čekárně.

Sledování objektů - pozornost a paměť

Popis: Řidič auta nebo třeba ostraha v obchodě často potřebuje dávat pozor na víc objektů současně. Zároveň někdy objekty zmizí ze zorného pole a je třeba si pamatovat, kde se asi objeví. Při experimentu budete sledovat několik pohybujících se objektů současně.

Naším cílem je zjistit, jakým způsobem lidé používají paměť a pozornost při sledování.

Prerekvizity: zdravý zrak (příp. korigovaný brýlemi/čočkami), normální vnímání barev, bez poruch pozornosti

Trvání: 1 hod

Tímto experimentem si můžete splnit povinnou účast v rámci kurzů na FF UK:

  • Obecná psychologie/Úvod do lingvistiky/Účast při psychologickém výzkumu

Důležité informace: Prosíme přijďte včas - tento experiment je pro více účastníků a po jeho začátku zpravidla není možné pustit do laboratoře další účastníky.

Nicméně může se stát, že dojde k časové prodlevě kvůli předchozímu experimentu, pak prosím počkejte. Informace o tom, zda byl experiment s vaším termínem zahájen, najdete na cedulce v čekárně.

Paměť na fotografie

Popis: V tomto experimentu vám budou zobrazeny fotografie a vaším úkolem je bude si co nejlépe zapamatovat.

Prerekvizity: zdravý/korigovaný (brýle/čočky) zrak

Trvání: max 1h

Odměna: 150,-Kč

Tento experiment není započítáván do povinné účasti na experimentu v rámci kurzů FF UK.

Důležité informace: Prosíme přijďte včas - tento experiment je pro více účastníků a po jeho začátku zpravidla není možné pustit do laboratoře další účastníky.

Nicméně může se stát, že dojde k časové prodlevě kvůli předchozímu experimentu, pak prosíme počkejte. Informace o tom, zda byl experiment s vaším termínem zahájen, najdete na cedulce v čekárně.

Čtení českých vět vlastním tempem

Popis experimentu: Budete číst české věty vlastním tempem, konkrétně slovo po slově. Po dočtení věty se Vám zobrazí kontrolní otázka týkající se obsahu věty.

Trvání: 30-40 minut

Prerekvizity: rodilý mluvčí ČJ, zdravý/korigovaný (brýle/čočky) zrak

Tímto experimentem si můžete splnit povinnou účast v rámci kurzů na FF UK:

  • Obecná psychologie/Úvod do lingvistiky: pro tento účel se započítává jako 1 hodina na výzkumu.
  • Účast při psychologickém výzkumu: započítává se v uvedeném trvání experimentu (40 min).

Termín: druhá polovina března 2020


Během letního semestru 2020 budou probíhat ještě další experimenty lingvistické i psychofyzické.


Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.