Experimenty

Přihlašování na experimenty probíhá přes externí aplikaci:

www.experimenty-labels.cz 

Nejprve je třeba se do aplikace zaregistrovat. Po úspěšné registraci a potvrzení e-mailem vám budou zasílány pozvánky na účast v experimentech. Poté stačí pouze přihlásit na vybraný volný termín.

Pokud jde o účast v rámci kurzů Obecná psychologie a Účast na lingvistických a psychologických experimentech v laboratoři LABELS (ABO700398), nemusíte se o nic dalšího starat. Koordinátorka zajistí předání informace o tom, že jste splnili svou povinnost, odpovídajícím vyučujícím.

Pokud sbíráte hodiny do Účasti při výzkumu, pak si stáhněte ze sylabu předmětu danou tabulku a účast na experimentech Vám bude potvrzena na debriefingu, který se obvykle koná ke konci letního semestru.


Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.