Vybavení laboratoře

Laboratoř


V laboratoři jsou k dispozici specializované přístroje pro studium kognice a chování, ale práce v laboratoři často spočívá ve využití dnes již standardních pomůcek jako jsou běžné počítače a videokamery. Klíčem pro využití této techniky v psychologickém výzkumu je jasný výzkumný plán a případně specializovaný software. Zejména je zapotřebí software pro rychlou prezentaci podnětů a přesné měření reakčních časů. Pro tento účel používáme zejména systémy PsychoPy, DmDX nebo jsPsych. Ve spojení s běžnými počítači umožňují tyto systémy prezentaci textů, zvukových podnětů i obrázků. Sběr odpovědí je možný pomocí tlačítek i pomocí hlasového spínače.

Speciální techniku v laboratoři představují dva aparáty pro sledování očních pohybů, tzv. eyetrackery. Jeden z těchto aparátů je bezkontaktní, tj. dá se použít např. i s dětmi, protože nevyžaduje nasazování helmy s kamerami. Dále laboratoř disponuje elektroencefalografem (který je vkladem FF UK), tedy přístrojem pro měření elektrických potenciálů na povrchu hlavy. Ten využíváme zejména při studiu tzv. evokovaných potenciálů (ERP), které dovolují zkoumat detailní načasování toho, jak lidé zpracovávají informace. Nejnovějším aparátem je funkční infračervený spektroskop (fNIRS), který umožňuje měřit aktivitu mozkové kůry u dětí a dospělých. Navíc jsou v laboratoři k dispozici i přístroje pro sledování fyziologických parametrů jako puls nebo kožní odpor.

V laboratoři je k dispozici několik stabilních míst pro sběr dat od dospělých pokusných osob, a to ve formě oddělených buněk vybavených počítači. Dále disponujeme aparaturou pro měření zrakové pozornosti u dětí ve zvukově odstíněné buňce, a dostatkem prostoru pro přípravu dalších aparatur pro sběr dat.

Přehled vybavení: 

Stolní a přenosné počítače.

Systémy pro tvorbu experimentů PsychoPy, DmDX, Matlab a další.

Eyetracker Eyelink 1000+ (také starší Eyelink 2).

Elektroencefalograf DEYMED se synchronyzací.

Funkční infračervený spektroskop NIRx.

Zvukově stíněná buňka s aparaturou pro průběžné sledování zrakového chování dítěte.

Několik videokamer.

Zařízení pro měření kožního odporu a dalších fyziologických parametrů.


Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.