Laboratoř

Hybernská 1000/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město

labels@ff.cuni.cz

Vedle vstupu do budovy je umístěn číselník, pomocí něhož můžete kontaktovat laboratoř (Kód: B912).

Pokud bloudíte, připravili jsme si pro vás manuál s cestou k nám.


Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. Zároveň je místem, kde studenti těchto oborů mohou získat zkušenosti s výzkumem a vědeckou prací.

Laboratoř je vybavena kvalitní aparaturou pro provádění a zaznamenávání experimentů, včetně přístrojů pro zaznamenávání očních pohybů. Zkušení pracovníci Psychologického ústavu poskytují odborné a technické vedení při přípravě a realizaci studií v laboratoři. Studenti psychologie mohou v laboratoři plnit své povinnosti do kurzu Účast na výzkumu. V laboratoři si požadavek účasti na výzkumu plní rovněž studenti kurzů vypisovaných Ústavem českého jazyka.

Případní zájemci naleznou více informací v záložce Experimenty. Stejně tak mohou využít témat nabízených laboratoří jako témat svých diplomových, disertačních nebo jiných studijních prací. Podobně lze v laboratoři absolvovat střednědobé nebo dlouhodobé stáže v rámci plnění studijních povinností nebo dobrovolnické práce. Laboratoř je k dispozici pro realizaci studií navrhovaných učiteli a studenty FF UK.

Máte-li zájem využít prostory a techniku laboratoře a znalosti jejích pracovníků, prostudujte si postupy shrnuté v oddílu "Pravidla pro využití laboratoře". Smlouva o zřízení laboratoře a organizační řád jsou k dispozici zde (smlouva) a zde (organizační řád).

V laboratoři jsou k dispozici specializované přístroje pro studium kognice a chování, nicméně těžiště činnosti v laboratoři spočívá ve využití dnes již standardních pomůcek jako jsou běžné počítače a videokamery. Klíčem pro využití této techniky v psychologickém výzkumu je jasný výzkumný plán a případně specializovaný software. Zejména je zapotřebí software pro rychlou prezentaci podnětů a přesné měření reakčních časů. Pro tento účel používáme zejména systémy DmDX a Presentation. Ve spojení s běžnými počítači umožňují tyto systémy prezentaci textů, zvukových podnětů i obrázků. Sběr odpovědí je možný pomocí tlačítek i pomocí hlasového spínače. Laboratoř má k dispozici oddělené buňky vybavené počítači a odpovídacím zařízením.

Speciální techniku v laboratoři představují dva aparáty pro sledování očních pohybů, eyetrackery. Jeden z těchto aparátů je bezkontaktní, tj. dá se použít např. i s dětmi, protože nevyžaduje nasazování helmy s kamerami. Kromě eyetrackerů jsou v laboratoři k dispozici i některé přístroje pro sledování fyziologických parametrů jako puls nebo kožní odpor.


Dokumenty

Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.