Pracovníci

Odborný vedoucí

doc. PhDr. Filip Smolík, PhD., DSc. (Psychologický ústav AV ČR)

Filip Smolík se zabývá psycholingvistikou a osvojováním jazyka, věnuje se mj. porozumění jazyku u malých dětí a mechanismům zpracování jazykových tvarů u dospělých.

Koordinátor laboratoře (hlavní kontaktní osoba)

Bc. Katarína Šútorová (Filozofická fakulta UK)  -  labels@ff.cuni.cz

Odborná rada

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK)

Cyril Brom řídí na MFF UK skupinu "Artificial Minds for Intelligent Systems" a zabývá se tématy z oblastí umělé inteligence, kognitivního modelování, výpočetní etologie a vzdělávacích efektů výzkumných simulací.

doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (Filozofická fakulta UK) 

Jan Chromý se zabývá psycholingvistikou, metodologií lingvistického výzkumu a jazykovou variací. Momentálně se věnuje především otázkám porozumění věty u rodilých mluvčích češtiny a jazykovými vlivy na projevy synestézie.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR) 

Jiří Lukavský se zabývá výzkumem zrakového vnímání, pozornosti a paměti. Mezi jeho aktuální projekty patří výzkum očních pohybů při úlohách vyžadujících distribuci pozornosti a výzkum vztahu mezi vnímáním a plánováním akcí.

 

Zúčastnění odborníci

Tito výzkumníci v laboratoři realizují své projekty, anebo se zabývají tématy, která laboratoř řeší. Pokud máte zájem o realizaci projektu v laboratoři, mohou poskytnout konzultace nebo zkušenosti s určitými metodami nebo oblastmi výzkumu.

Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.  (Psychologický ústav AV ČR) 

Filip Děchtěrenko se zabývá zrakovou pozorností a pamětí.

Dr. Kateřina Chládková, MA (Psychologický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK)

Kateřina Chládková se zabývá percepcí a osvojováním si řeči. Momentálně se věnuje percepčnímu zpracování hláskových kategorií u novorozenců a kojenců během prvního roku života; zkoumá jestli a jak je osvojování si hlásek ovlivněno prenatální zkušeností se zvuky okolního prostředí či akcentem učitele/rodiče. Na FF vede skupinu “Jazyk nemluvňat.”

Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK)

Nikola Paillereau se zabývá fonetickým osvojováním mateřského a cizího jazyka. V současné době se zaměřuje na to, jak novorozenci reagují na samohláskové kontrasty mateřského jazyka (výzkum z pohledu neurovědy, který se opírá o EEG) a jak se jejich percepce postupně vyvíjí v průběhu prvního roku života (behaviorální přístup, kdy se provádí percepční testy nemluvňat).

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR) 

Iva Poláčková Šolcová se věnuje afektivním procesům, problematice jejich vývoje a regulace. V současné době řeší otázku habituace emocí, ale zabývá se i mezikulturním a kvalitativním výzkumem.


Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.