Laboratoř behaviorálních
a lingvistických studií

Sdílené pracoviště Filozofické fakulty UK a Psychologického ústavu AV ČR poskytuje zázemí jak svým studentům, tak vědeckým pracovníkům. V současné době se naše laboratoř zabývá zejména vizuální psychologií, osvojováním řeči u dětí a kognicí u dětí a dospělých.

Panda v Labels

 

V databázi účastníků LABELS bylo do dnešního dne registrováno přes 2400 osob - přes 500 studentů psychologie, 500 studentů filologie a 120 studentů matematicko-fyzikální fakulty. Zaregistrujte se a účastněte se nových experimentů.

Laboratoř Labels

 

Od roku 2011 na půdě laboratoře proběhlo přes 100 různých experimentů z různých směrů behaviorálních věd a lingvistiky, na kterých s LABELS spolupracovali odborníci z PrF UK, PedF UK, MFF UK, FHS a FF UK.

Eyetracker v Labels

 

V rámci laboratoře lze rovněž provádět své vlastní výzkumné záměry. V LABELS bylo vedeno přes deset disertačních, diplomových a bakalářských prací. Vydáno bylo přes 20 publikací (článků a konferenčních sborníků), v rámci nichž byl hojně využíván kupř. Eyetracker.

Replikační krize: Zpřísnit hranici testové statistiky nic neřeší

V souvislosti s pochybnými výzkumnými praktikami a fenomény obecně spjatými s tím, co nazýváme replikační krizí, se rojí iniciativy, které se snaží výzkum zejména v psychologii zpřehlednit a nastavit přísnější, ale zároveň obecně platná pravidla pro publikování vědeckých článků. Jsou ale taková opatření vlastně žádoucí?

Jazykové modelování jako jedna z klíčových domén vývoje umělé inteligence

Jednou z nejvíce využívaných, ale relativně málo viditelných aplikací „umělé inteligence“ je jazykové modelování. To už v současné době zasahuje do toho, jak fungují internetové vyhledávače, umožňuje rozeznávat řeč či strojově překládat libovolný text, zjednodušuje naši každodenní práci s kancelářskými balíky. Jak jazykové modelování funguje? Jak vypadá vývoj a jakým směrem se ubírá?

LABELS a hluboké neuronové sítě

V rámci vizuálních experimentů laboratoř LABELS využívá již několik let tzv. hluboké neuronové sítě, které mají při provádění experimentů napomoci rozpoznávání a třídění vizuálních podnětů. Biologickými (lidskými) neuronovými sítěmi volně inspirované umělé neuronové sítě jsou navrženy tak, aby dokázaly relativně samostatně provádět nespecifické úkoly a na základě určité člověkem zadané klasifikace spojují vstupy s výstupy – jinými slovy se sítě postupně učí.

Rorschach, který vám pomůže se statistikou

Častý problém při analýze dat je, že výzkumník má tendenci vidět vztahy, které v datech nejsou („tady je jasná závislost, to nevadí, že test nevyšel významně“). Správným přístupem je předregistrace a spoléhání na statistické testy. Druhou možností je použít metody z oblasti visual inference statistics předtím, než se výzkumník ponoří do dat.

Otočení vizuálního stimulu a jeho efekt na směr očních pohybů

Článek Filipa Děchtěrenka a Jiřího Lukavského z roku 2016 se zabývá metodologií vizuálních experimentů a otázkou, jak efektivně ve výzkumu očních pohybů odfiltrovat případné vzorce pohybu očí, které proband při plnění experimentů využívá. Konkrétně se tak Filip s Jiřím jinými slovy ve své studii ptali na otázku, zdali jsou vzorce pohybu očí symetrické i v případě, že pozorovanou scénu přetočíme kolem osy. Takovéto bádání má kupř. smysl proto, abychom se v rámci vizuálních experimentů mohli vyhnout filler tasks a zjistili tak, zdali takovéto pootočení neušetří čas a nedostaneme stejný efekt.

Jak prezentovat? Tipy z vision science založené na důkazech

Prezentace v Powerpointu jsou dnes nedílnou součástí výuky jak na středních, tak na vysokých školách – využívají je jak vyučující, tak studenti. I přes svou rozšířenost se ale ve spoustě případů nedá říci, že by prezentace nějak usnadňovaly porozumění textu a předání našich znalostí publiku.

Replikační krize v psychologii? Ne tak docela

V souvislosti s replikační krizí i v souvislosti se současným trendy zpracovávání metaanalýz se v psychologii často hovoří o problému studií s nízkým počtem participantů. Někdy se zdá, že konsenzus je jasný – studie s malým počtem účastníků obvykle vůbec nestojí za zmínku, ba co víc, mnohdy jsou důvodem velké části psychologických omylů.

Subscribe to

Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.