Jak prezentovat? Tipy z vision science založené na důkazech

Prezentace v Powerpointu jsou dnes nedílnou součástí výuky jak na středních, tak na vysokých školách – využívají je jak vyučující, tak studenti. I přes svou rozšířenost se ale ve spoustě případů nedá říci, že by prezentace nějak usnadňovaly porozumění textu a předání našich znalostí publiku.Tři pilíře správného prezentování Daniela Quintany Prezentace mají předání obsahu zefektivnit, přitom častokrát naopak trpíme – z oblíbeného nástroje se stává v nevhodných rukách téměř nástroj zkázy. Jak prezentovat, aby to bylo všem dotčeným ku prospěchu? Poučme se spolu s vision science.

Daniel S. Quintana rozlišuje tři hlavní segmenty, na které lze prezentace odlišit. Je to příběh, obrázky a několik komunikačních evidence-based zásad. Některé komunikační zásady mohou znít banálně, přesto stojí za to si je zopakovat:

Obsah musí být odlišitelný.

Lze text přečíst? Nikdy by nemělo dojít ke snížení čitelnosti z důvodu vzhledu prezentace. Stejně tak je vždy důležité používat text větší než alespoň 20px. Vložené obrázky by pak měly mít dostatečné rozlišení i po přiblížení. Je rovněž důležité se vyvarovat podobným barvám u různých prvků prezentace.

Obsah má být dobře organizovaný.

Nechávejme tak množství bílého místa u textu, stejně jako odlišujme nadpis od samotného textu. Používejme odlišné barvy a grafické prvky k tomu, abychom strukturu a odlišné elementy od sebe dostatečně odlišili.

Důležité by mělo být „uvýznamněno“.Příklad špatné prezentace

Jednodušší animace mohou důležité zvýraznit, stejně jako kupř. vytváření stínů grafických prvků může vytvořit dojem většího odlišení obsahu.

Prezentace má omezený rozsah.

Nemá příliš význam snažit se do prezentací dostat co největší množství informací – obsah má být spíše vyvážený. Obecně můžeme říci, že přečtení textu jednoho slidu by nemělo trvat déle než 30 vteřin.

Odlišný obsah vyžaduje změnu formy.

Vizuální elementy dokáží efektivně signalizovat změnu obsahu, jinými slovy důležité lze předznamenat odlišnou formou.

Jazyk prezentace má být uzpůsoben svému posluchačstvu.

Je třeba rozumět tomu, komu vlastně prezentujeme. Součástí přípravy prezentace je tak nastudování jak posluchačstva, tak i svých případných předřečníků, abychom mohli na předchozí navázat a abychom zbytečně témata neopakovali. Zároveň předpokládejme, že obeznámenost obecenstva s tématem bude o něco nižší, než bychom si byli bývali mohli myslet. Proto je dobré mít spíše připravené detailnější odpovědi, kdyby na ně přišlo.

Pro náš obsah volíme vhodnou vizualizaci.

Pokud prezentujeme nějaká data, je vhodné prezentovat je spíše graficky, nežli sáhodlouze popisovat v textu.

Uvádíme pouze relevantní informace.

Informací v prezentaci nemá být příliš mnoho, ale ani příliš málo. Jinými slovy vyhýbáme se neúnosným zobecněním, a stejně tak horlivému zpodrobnění všeho. Při přípravě prezentace si položme otázku, co od nás posluchač čeká, a co my čekáme od posluchače.

...

Co se týče obrázků, volíme takové, aby byly v ucházející kvalitě, dbáme na licenci, a zároveň se zdá vhodné zvolit databázi, kde můžeme rychle najít jejich větší množství. Inspirací takovéto databáze může být kupř. Unsplash.com.

V případě třetího pilíře prezentování – příběhu, uvažujme naši prezentaci jako soubor mikropříběhů (tezí) a makropříběhu (širší teorie). Parafrázujme zjevné tak, aby text působil celistvě. Quintana uvádí hype cycle pěti fází kolísání oxytocinu, které bychom naším příběhem měli kopírovat. Je náš výzkum počátečním výzkumem nějakého tématu? Autor uvádí, abychom jej (1) poutavě uvedli. Následně bychom měli vystavět očekávání (… téma je klíčové, protože…). Po očekávání přichází (3) zklamání / výsledky (… je třeba přehodnotit dosavadní přístupy…). (4) Následně jsme nějak poučeni v širším kontextu a (5) přecházíme do produktivity (… nyní je třeba se zaměřit na…).

Kromě uvedeného je ještě třeba počítat s možnými technickými komplikacemi. Vlastní poznámky je vždy dobré mít spíše u sebe než zakomponované v prezentaci. Stejně jako se zdá vhodné volit spíše starší formát prezentování (4:3) nežli nový (16:9). Své slidy pak ostatním zpřístupněte stejně jako Daniel Quintana kupř. na Open Science Framework.

16/6/2018 (mp)

Zdroje

Daniel Quintana. Dostupné z: https://osf.io/y8xfa

Ilustrace č. 1: Daniel Quintana. Dostupné z: https://osf.io/y8xfa

Ilustrace č. 2: Slideshare.net In Urbanized.us. Dostupné z: https://www.slideshare.net/FITitit/an-example-of-a-bad-powerpoint

 

Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.