Babylab

Vítejte na stránkách dětské laboratoře lingvistických a behaviorálních studií BABYLABels.

V dětské laboratoři zkoumáme kognitivní a jazykový vývoj dětí od narození až do školního věku. V současnosti v naší laboratoři běží dvě studie zaměřující se na jazykový a řečový vývoj

Experiment testující percepci řeči u kojenců

Osvojování si hlásek mateřského jazyka

Ve studii s nejmenšími dětmi - od 3 do 12 měsíců věku - zkoumáme, kdy si miminka osvojí hlásky mateřského jazyka. Osvojování hlásek probíhá právě během prvních měsíců života (tedy ještě předtím, než dítě začne mluvit), ovšem není dosud dostatečně popsáno pro češtinu. Zjistíme, v jakém věku je miminko vyrůstající v českém jazykové prostředí schopno percepčně odlišit hlásky, jež v jeho jazyce mění význam slov jako např. parník a perník.

Pro měření dětské schopnosti rozlišit hlásky používáme metodu zrakové pozornosti. Miminko sedí na klíně rodiče a na obrazovce před sebou vidí statický obrázek (například šachovnici), zatímco z reproduktorů jsou v komfortní hlasitosti přehrávány hlásky, slabiky nebo krátké fráze. Podle doby, po kterou dítě udrží pozornost, zjistíme, které typy hlásek nebo slabik umí odlišit a které ne.

Nyní hledáme účastníky experimentu mezi 4. a 8. měsícem věku. Pokud máte zájem dozvědět se o studii více, nebo se zúčastnit, prosím napište na adresu chladkova@praha.psu.cas.cz.

Rané porozumění gramatice

V této studii zkoumáme, jak děti od 18 měsíců až po 4 roky rozumějí gramatické struktuře češtiny, například zda něco vědí o gramatickém rodu českých slov nebo jestli vědí, že ve větě se musí shodovat podmět a přísudek. Používáme různé metody, v současné době nejčastěji metodu zrakové preference, kdy děti sedí před velkou televizní obrazkovou a poslouchají různé řečové podněty. Na obrazovce se objevují obrázky a my natáčíme obličej dítěte na videokameru, abychom zjistili, na které obrázky se dívá. To pak dáváme do souvislosti s tím, co děti slyší.

V současné době hledáme jako účastníky experimentů děti ve věku kolem 27 měsíců, tj. krátce po 2. narozeninách. Zájemci o účast se mohou ozvat na adresu smolik@praha.psu.cas.cz.