Výzkumníci

LABELS


V laboratoři mohou být prováděny experimenty psychologického a lingvistického zaměření. Pokud chcete v laboratoři provést experiment, je nutné podat návrh, který bude posouzen odbornou radou laboratoře. Při podávání návrhu je třeba postupovat následovně:

1) Stáhnout si dokument se šablonou pro návrh projektu.

2) Vyplnit všechna příslušná pole a odeslat na adresu labels@ff.cuni.cz.

Koordinátor návrh projde, a pokud bude vše v pořádku (v návrhu nebudou nějaké formální nedostatky a projekt bude vhodný k realizaci v laboratoři), předá návrh na schválení odborné radě laboratoře, která rozhodne o zařazení projektu do programu laboratoře.

Rada si případně může vyžádat další informace nebo navrhnout úpravy projektu. Pokud je návrh schválen, stačí už jen s koordinátorem vyjednat konkrétní termíny experimentů a požadovaný počet lidí na experiment. Koordinátor nabídne účast na experimentu relevantním osobám. To však nezaručuje, že se přihlásí dostatek pokusných osob: experimentátor obvykle bude muset získat podstatnou část participantů sám. Kompletní organizační řád je ke stažení zde. 


Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.