Studenti

LABELS

V laboratoři si studenti mohou splnit Účast na výzkumu, která je povinnou součástí některých předmětů na Katedře psychologie a v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace.

V laboratoři mohou studenti FF nastoupit na odborné stáže, jimiž je možné splnit požadavky na odborné praxe, vždy podle pravidel programu, v němž student studuje.

Je také možné vykonávat stáž jako dobrovolník a získat tak zkušenosti a doloženou praxi. Náplní většiny stáží je administrace experimentu (od sběru dat až po zadávání do systému).

Experimenty probíhají jak v laboratoři, tak přímo v terénu za využití technických prostředků laboratoře.

Zájemci o stáž kontaktují koordinátora Filipa Děchtěrenka:

labels@ff.cuni.cz