Filozofická Fakulta

Úvod

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií, zkráceně Labels, je společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK. Poskytuje prostor výzkumníkům z obou institucí pro realizaci experimentů a dalších studií a studentům dává možnost vyzkoušet si různé aspekty výzkumu chování a mysli.

Bližší informace o laboratoři naleznete v sekci O laboratoři, plánované experimenty pre tento semestr naleznete v sekci Experimenty pro dospělé

V sekci Náš tým najdete lidi, kteří se podílejí na chodu a řízení laboratoře.

Pokud byste rádi realizovali experiment na půdě laboratoře, informujte se v sekci Pro výzkumníky

Studenti, kteří by rádi absovovali stáž na půdě laboratoře, případně v ní zpracovali diplomovou nebo disertační práci, najdou informace v sekci Pro studenty.

Pokud se chcete účastnit některého z experimentů, najdete bližší informace v sekci Pro účastníky.

Umístění laboratoře je popsáno v sekci Kontaktní údaje

logo PsU

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality