Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií

Sdílené pracoviště Filozofické fakulty UK a Psychologického ústavu AV ČR poskytuje zázemí jak svým studentům, tak vědeckým pracovníkům.

Panda v Labels

 

V databázi účastníků LABELS bylo do dnešního dne registrováno přes 2400 osob - přes 500 studentů psychologie, 500 studentů filologie a 120 studentů matematicko-fyzikální fakulty. Zaregistrujte se a účastněte se nových experimentů.

Laboratoř Labels

 

Od roku 2011 na půdě laboratoře proběhlo přes 100 různých experimentů z různých směrů behaviorálních věd a lingvistiky, na kterých s LABELS spolupracovali odborníci z PrF UK, PedF UK, MFF UK, FHS a FF UK.

Eyetracker v Labels

 

V rámci laboratoře lze rovněž provádět své vlastní výzkumné záměry. V LABELS bylo vedeno přes deset disertačních, diplomových a bakalářských prací. Vydáno bylo přes 20 publikací (článků a konferenčních sborníků, v rámci nichž byl hojně využíván kupř. Eyetracker.

Pracovníci

Odborný vedoucí

PhDr. Filip Smolík, PhD. (Psychologický ústav AV ČR)

Filip Smolík se zabývá psycholignvistikou a osvojováním jazyka, věnuje se mj. porozumění jazyku u malých dětí a mechanismům zpracování jazykových tvarů u dospělých.

Koordinátor laboratoře (hlavní kontaktní osoba)

Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.  (Psychologický ústav AV ČR) 

Filip Děchtěrenko se zabývá zrakovou pozorností a pamětí.

Studentské práce

V laboratoři je možné realizovat diplomové a dizertační práce, případně i jiné studentské práce. Práce jsou zadávány na katedrách FF, příp. dalších spoupracujících institucích, a laboratoř pak slouží jako prostředí k jejich realizaci. Na této stránce naleznete názvy a anotace diplomových prací, které v současné době vypisují odborníci spojení s laboratoří.

Subscribe to