Experimenty

Přihlašování na experimenty probíhá přes externí aplikaci.

www.experimenty-labels.cz

Do aplikace je třeba se nejprve zaregistrovat (zabere několik minut).

Po dokončení registrace (a doručení potvrzovacího mailu) vám budeme posílat pozvánky na experimenty. Poté už se jen přihlásíte na vámi vybraný volný termín.


V současné době probíhají v laboratoři následující výzkumy:

Vnímání fotografií

Lidé dokáží získat základní údaje o obsahu fotografie ve velmi krátkém čase. V tomto experiment účastník sleduje fotografie zobrazované na monitoru a odpovídá klávesami. Na závěr účastník absolvuje jeden krátký test na pozornost.

Trvání: 45-50 minut (počítá se jako 1 hodina účasti). Termíny: Přelom října a listopadu. Prerekvizity: -

Paměť na fotografie

V tomto experimentu se zkoumá, jak dobře dokážeme najít drobné či větší změny ve fotografiích. Experiment je administrován na počítači.

Trvání: 45-50 minut (počítá se jako 1 hodina účasti). Termíny: Přelomu listopadu a prosince. Prerekvizity: -

Paměť na podobné fotografie

V tomto experimentu se zkoumá, jak dobře si zapamatujeme zobrazené fotografie. Experiment je administrován na počítači.

Trvání: 45-50 minut (počítá se jako 1 hodina účasti). Termíny: Přelom října a listopadu. Prerekvizity: -

Výuková multimédia

V psychologicko-pedagogickém experimentu se účastník naučí z výukových materiálu na počítači, jak funguje určitý proces. Během experimentu vyplní několik dotazníků a také znalostní testy. Součástí experimentu je i rozhovor s účastníkem. Cílem experimentu je získat informace o tom, jak se lidé učí z různých typů multimediálních materiálů.

Trvání: Experiment má dvě části. První trvá asi 105 minut, druhá je za tři týdny a trvá asi 40 minut. Počítá se jako 3 hodiny účasti. Termíny: První části experimentů poběží od začátku října do začátku prosince. Prerekvizity: pro rodilé mluvčí češtiny/slovenštiny. 

Čtení vět s porozuměním

Jedná se o sérii podobných experimentů, které sledují různé procesy při porozumění různým jazykovým strukturám. Úkolem participantů je číst věty, které jsou prezentovány postupně slovo po slově, a odpovídat na otázky vztahující se k těmto větám. Samotná procedura trvá obvykle 30-40 minut.

Termíny: konec října, druhá polovina listopadu Prerekvizity: pro rodilé mluvčí češtiny/slovenštiny.

Hlasité čtení slov

V tomto experimentu se sleduje, jak snadné či obtížné tvořit gramatické tvary u různých českých slov. Účastníci vidí napsané slovo, např. podstatné jméno v jednotném čísle ("stůl") a mají za úkol co nejrychleji vyslovit předem daný tvar, např. množné číslo ("stoly").

Celkové trvání kolem 30-40 minut. Termíny: polovina prosince, začátek ledna. Prerekvizity: pro rodilé mluvčí češtiny/slovenštiny.