LABELS a hluboké neuronové sítě

V rámci vizuálních experimentů laboratoř LABELS využívá již několik let tzv. hluboké neuronové sítě, které mají při provádění experimentů napomoci rozpoznávání a třídění vizuálních podnětů. Biologickými (lidskými) neuronovými sítěmi volně inspirované umělé neuronové sítě jsou navrženy tak, aby dokázaly relativně samostatně provádět nespecifické úkoly a na základě určité člověkem zadané klasifikace spojují vstupy s výstupy – jinými slovy se sítě postupně učí.

Rorschach, který vám pomůže se statistikou

Častý problém při analýze dat je, že výzkumník má tendenci vidět vztahy, které v datech nejsou („tady je jasná závislost, to nevadí, že test nevyšel významně“). Správným přístupem je předregistrace a spoléhání na statistické testy. Druhou možností je použít metody z oblasti visual inference statistics předtím, než se výzkumník ponoří do dat.

Otočení vizuálního stimulu a jeho efekt na směr očních pohybů

Článek Filipa Děchtěrenka a Jiřího Lukavského z roku 2016 se zabývá metodologií vizuálních experimentů a otázkou, jak efektivně ve výzkumu očních pohybů odfiltrovat případné vzorce pohybu očí, které proband při plnění experimentů využívá. Konkrétně se tak Filip s Jiřím jinými slovy ve své studii ptali na otázku, zdali jsou vzorce pohybu očí symetrické i v případě, že pozorovanou scénu přetočíme kolem osy. Takovéto bádání má kupř. smysl proto, abychom se v rámci vizuálních experimentů mohli vyhnout filler tasks a zjistili tak, zdali takovéto pootočení neušetří čas a nedostaneme stejný efekt.

Jak prezentovat? Tipy z vision science založené na důkazech.

Prezentace v Powerpointu jsou dnes nedílnou součástí výuky jak na středních, tak na vysokých školách – využívají je jak vyučující, tak studenti. I přes svou rozšířenost se ale ve spoustě případů nedá říci, že by prezentace nějak usnadňovaly porozumění textu a předání našich znalostí publiku.

Replikační krize v psychologii? Ne tak docela.

V souvislosti s replikační krizí i v souvislosti se současným trendy zpracovávání metaanalýz se v psychologii často hovoří o problému studií s nízkým počtem participantů. Někdy se zdá, že konsenzus je jasný – studie s malým počtem účastníků obvykle vůbec nestojí za zmínku, ba co víc, mnohdy jsou důvodem velké části psychologických omylů.

Pracovníci

Odborný vedoucí: doc. PhDr. Filip Smolík, PhD. Koordinátor laboratoře: Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. Odborná rada: Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Mgr. Jan Chromý, Ph.D., Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D., PhDr. Luděk Stehlík. Zúčastnění odborníci: Dr. Kateřina Chládková, MA, Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D., PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., Eva Filippová, Ph.D.

Studentské práce

V laboratoři je možné realizovat diplomové a dizertační práce, případně i jiné studentské práce. Práce jsou zadávány na katedrách FF, příp. dalších spoupracujících institucích, a laboratoř pak slouží jako prostředí k jejich realizaci. Na této stránce naleznete názvy a anotace diplomových prací, které v současné době vypisují odborníci spojení s laboratoří.