Laboratoř

Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8

Pokud bloudíte, připravili jsme si pro vás manuál s cestou k nám.

labels@ff.cuni.cz


Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. Zároveň je místem, kde studenti těchto oborů mohou získat zkušenosti s výzkumem a vědeckou prací.

Laboratoř je vybavena kvalitní aparaturou pro provádění a zaznamenávání experimentů, včetně přístrojů pro zaznamenávání očních pohybů. Zkušení pracovníci Psychologického ústavu poskytují odborné a technické vedení při přípravě a realizaci studií v laboratoři. Studenti psychologie mohou v laboratoři plnit své povinnosti do kurzu Účast na výzkumu.

Případní zájemci naleznou více informací v záložce Experiment,. Stejně tak mohou využít témat nabízených laboratoří jako témat svých diplomových, disertačních nebo jiných studijních prací. Podobně lze v laboratoři absolvovat střednědobé nebo dlouhodobé stáže v rámci plnění studijních povinností nebo dobrovolnické práce. Laboratoř je k dispozici pro realizaci studií navrhovaných učiteli a studenty FF UK.

Speciální techniku v laboratoři představují dva aparáty pro sledování očních pohybů, eyetrackery. Kromě eyetrackerů jsou v laboratoři k dispozici i přístroje pro sledování fyziologických parametrů jako puls nebo kožní odpor.  Laboratoř má k dispozici oddělené buňky vybavené počítači.

Máte-li zájem využít prostory a techniku laboratoře a znalosti jejích pracovníků, prostudujte si postupy shrnuté v oddílu "Pravidla pro využití laboratoře". Smlouva o zřízení laboratoře a organizační řád jsou k dispozici

zde (smlouva) a

zde 

(organizační řád).


Stránka ukládá soubory cookies.

Pokud s používáním cookies naší stránkou nesouhlasíte, nastavte prosím váš prohlížeč.